ענף טכנולוגיה בשירות האדם

בענף זה נלמדים מגוון נושאים המכשירים להשתלבות בעולם התעשייה והטכנולוגיה. עיקר הלמידה הוא מעשי ומתקיים במעבדת הטכנולוגיה בבית הספר. החניכים לומדים באמצעות עריכת ניסויים ולמידה עם תוכנות מתקדמות המצויות בשימוש בתעשייה. למשל בתחום הרובוטיקה,, החניכים ממציאים ובונים רובוטים אוטונומיים (פועלים בצורה עצמאית) לתפקידים ומשימות המוגדרים מראש. רובוטים אלו מיוחדים בכך שהם מסוגלים להגיב ולתקשר עם הסביבה. שיטת הלמידה משלבת ניסוי וטעייה, פתרון בעיות, כושר המצאה ועבודת צוות. מגוון הנושאים הנלמדים במגמה הוא רחב: רובוטיקה, שרטוט ושרטוט ממוחשב, מערכות לוגיקה ובקרה, מכניקה הנדסית, תורת החומרים, בקרת איכות ועוד. הלימודים בענף משלבים סיורים במפעלים ומפגש עם אנשי מקצוע מהתחום. כמו כן עוסקים במשמעות של 'טכנולוגיה בשירות האדם' - הבנה של האופן בה טכנולוגיה מתפתחת, השפעתה על הסביבה ועתידנות.


ענף כלבים

מסלול ייחודי זה עוסק בעולם הכלבנות, הכלבים והאנשים המטפלים בהם. גידול כלבים הוא ענף ההולך ומתפתח בשנים האחרונות והשימושים בו באים לידי ביטוי בתחומים רבים: אילוף כלבים לבית, ביטחון, טיפול באמצעות בעלי חיים, כלבי נחיה ועוד. הנושאים הנלמדים הם: התפתחות הכלב, גזעי כלבים, מחלות וטיפול בהן, טיפוח וטיפול,שיטות אילוף והקשר בין האדם והכלב. הלימודים במגמה מתקיימים אחת לשבוע בכלביית בית הספר שבקיבוץ אשבל. הכלבים שייכים לעמותת "כלבלאב" ובתום השנה אנו מוסרים אותם לאימוץ כשהם מאולפים ובשלים להכנס לחיים במשפחה. במהלך הלימודים אנו לומדים ומתנסים באילוף כלבי הכלביה והטיפול בהם ונחשפים לתחומים נוספים בעולם הכלבנות תוך מפגש עם אנשי מקצוע שונים. יחידת הכלבנים של משטרת ישראל מלווה את ענף הלימוד בבית הספר, קשר זה פותח נתיב לבוגרי בית הספר הבוחרים בכך לשירות חובה משטרתי (שח"ם) ביחידת הכלבנים של המשטרה. במסלול בחינת בגרות בכלבנות (5 יח"ל). ללומדים בענף תהיה אפשרות ללמוד לתעודת הסמכה בתחום ולעסוק בתחום הכלבנות במסגרת הצבא .


ענף סוסים

מסלול לימוד זה מורכב מלימודים עיוניים ומעשיים. בתחום העיוני נלמדת האנטומיה של הסוס, מחלות ואופן הטיפול בהן, הרבעה וגידול סייחים, אילוף סוסים, קשר בין אדם לסוס, שימושי הסוס ועוד. התחום המעשי מתרגל ומוסיף על הלימודים העיוניים וכולל את כל תחומי הטיפול בסוסים, רכיבה ואחזקת האורווה. הלימודים העיוניים מתבצעים בכיתה הצמודה לאורווה - כך שהמעשי והעיוני שזורים זה בזה. הלימודים מתרחשים אחת לשבוע באורווה בקיבוץ אשבל. יחידת הפרשים של משטרת ישראל מלווה את מסלול הלימוד בבית הספר, קשרהפותח אפשרות לשירות חובה משטרתי (שח"ם) ביחידה. במסלול זה בחינת בגרות בחקלאות (5 יח"ל), כאשר הענף הנלמד הוא ענף סוסים. ללומדים בענף תהיה אפשרות ללמוד לתעודת מקצוע "מדריך רכיבה לימודי" או "עוזר מדריך רכיבה" בשנת היב'.