שמים את האדם במרכז

בחינוך של המאה ה-21

אדם חברה וטבע הוא תיכון לשכבות ט' עד י'ב הפועל על פי הפדגוגיה החברתית.

 אנחנו מבינים שעולם המחר ייראה שונה מהעולם כיום, ושלחינוך יש תפקיד משמעותי בעיצוב העתיד שלנו ושל ילדינו.

הכלים שחניכינו רוכשים במהלך שנות לימודיהם אצלנו יפתחו בהם את הכישורים הנדרשים לכל בוגר בחברה כיום - יחסי אנוש, עבודת צוות, התחשבות באחר, הכלה, התמצאות בעולם משתנה וגמיש, שילוב של למידה ועשייה, מציאת משמעות, בטחון וביטוי עצמי.

המחנכים בבית הספר רואים בעשייה החינוכית שליחות ודרך חיים, חדורי מוטיבציה לקדם שוויון ולאפשר לכל נערה ונער תהליך לימודי וחינוכי משמעותי ומתייחסים לכל מפגש לימודי כמפגש חינוכי.

%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
סדנאת מחנכים 1.jpeg
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
היילה עם חניכה פילטר.jpg
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
עומאר על סוס.jpg
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
מעורבות בקהילה יותר טוב.jpeg
מחנכים.jpeg
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%
משימות בקהילה.jpg