top of page

שמים את האדם במרכז

בחינוך של המאה ה-21

אדם חברה וטבע הוא תיכון ייחודי לשכבות ט' עד י'ב הפועל על פי הפדגוגיה החברתית.  

בית הספר שם דגש על המפגש הדיאלוגי בין חניכים ומחנכים, ומתאפיין במפגשים חינוכיים ואופני למידה פורצי דרך: למידה דרך פרויקטים, חשיבה ביקורתית, פיתוח הראייה החברתית, עשייה והתנדבות בקהילה.

 אנחנו מבינים שעולם המחר ייראה שונה מהעולם כיום, ושלחינוך יש תפקיד משמעותי בעיצוב העתיד שלנו ושל ילדינו.

הכלים שחניכינו רוכשים במהלך שנות לימודיהם אצלנו יפתחו בהם את הכישורים הנדרשים לכל בוגר בחברה כיום - יחסי אנוש, עבודת צוות, התחשבות באחר, הכלה, התמצאות בעולם משתנה וגמיש, שילוב של למידה ועשייה, מציאת משמעות, בטחון וביטוי עצמי.

bottom of page