top of page

החינוך שלנו  

הקשר האישי מחנך חניך

למידה רב תחומית
יחס אישי ודיאלוג
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%

עולמות התוכן - למידה רב תחומית

באדם חברה וטבע אנחנו מציבים את החניכים, עולמם הפנימי ותהליך גיבוש תפיסתם הערכית במרכז. 

בתפיסתנו החינוכית אין הפרדה בין מורים מקצועיים למחנכים וכלל צוות בית הספר והמורים הם מחנכים.  

לכל קבוצה צוות מחנכים אשר נמצא עם הקבוצה לאורך כל השבוע ומלמד את רוב המקצועות והשעורים. בין צוות המחנכים ובין החניכים נרקם קשר אישי. לכל חניך יש "מחנך אישי" אשר מלווה אותו לאורך הדרך, ובונה יחד איתו תכנית אישית, המותאמת אליו, לצרכיו ולרצונותיו. המחנך גם נמצא בקשר רציף עם ההורים ומהווה כתובת לכל עניין ודבר.

%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%

יחס אישי ודיאלוג

למידה היא מפגש עם העולם - טבע, בני האדם, אומנות, מדע, תרבות, חברה ועוד. הלמידה באדם חברה וטבע היא למידה המשלבת בין תחומי דעת שונים. החניכים נדרשים לשאלה - כיצד התוכן הנלמד מחובר לחיים? באמצעות חקר, דיון ולמידה יצירתית הם מעמיקים ומבררים יחד את תפיסת עולמם הערכית, ואת החיבור בין תחומי הדעת לחיי היום יום שלהם, לעיר שלהם ולחברה הישראלית.

קשר אישי מחנך חניך.jpg
למידה בפרוייקטים
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%

למידה מבוססת פרוייקטים ומיומנויות המאה ה-21

 

אדם חברה וטבע ורשת דרור בתי חינוך עומדים בחוד החנית של למידה מבוססת פרויקטים חברתיים. בשיטת הוראה זו, החניכים מעורבים באופן אקטיבי בתהליך הלמידה, המצריך עבודת צוות, יצירתיות ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה. בתהליך בניית הפרוייקט החניכים יחקרו אתגרים מגוונים של תחומי הדעת ואת צרכי הקהילה, ובסופו יציגו תוצר, המבוסס על החקר שעשו, שמטרתו לתת פתרונות לאתגרים וצרכים אלה.

למעט לקראת מבחני הבגרות, באדם חברה וטבע אין מבחנים ודרכי הלמידה וההערכה מבוססות על פרויקטים וכל זאת באישור ובתמיכת משרד החינוך.

שיטת למידה זו, המבוססת על פרוייקטים חברתיים, מכשירה את חניכינו להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 בתחומי הידע, המיומנויות והערכים להם יידרשו בבגרותם. החניכים מוכשרים ללמידה עצמאית, חשיבה ביקורתית ויכולת יישום גבוהה של הנלמד בהתמודדות עם אתגרים אמיתיים.

הכתה כקבוצה
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%

הכיתה כקבוצה

 

הכיתה היא קבוצה חברתית עם אחריות, שייכות ושותפות. כל קבוצה מונה עד 20 חניכים. חניכי הקבוצה עוברים במשותף חוויות מעצבות אופי: יוצאים יחד לסמינרים, לטיולים ולפעילויות חברתיות נוספות. בכיתה-קבוצה מקבלים את הייחודיות של כל חבר.ה ויוצרים קשרים משמעותיים. החניכים בוחרים שם לקבוצה, צובעים, מעצבים ומנקים יחד את הכיתה וכך היא הופכת לבית שני. בכל בוקר, מתחילים ב "פתיחת יום" קבוצתית, שבה מדברים על נושא אקטואלי מהחדשות, מספרים מה שלומי הבוקר, משחקים משחק, חוגגים יום הולדת או עוברים על סדר היום ועל המטרות שלנו לאותו יום.
הקבוצתיות מתבטאת גם בתהליכי הלמידה: בעבודת צוות, במחקר משותף ובמשוב עמיתים.

----------1.jpg
מעורבות חברתית
משימות בקהילה.jpg
%D7%A4%D7%A1%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%

משנים את העולם- מעורבות חברתית

 

באדם חברה וטבע הלמידה מחוברת לעשייה חברתית.  

כחלק בלתי נפרד מהקהילה בכרמיאל, פעם בשבוע כל חניכינו יוצאים למשימות התנדבות בקהילה עם למעלה מ-300 תושבים: בגן ילדים עם מוגבלויות, בבית אבות, הדרכה בבתי ספר, שיפוצי בתים ועוד.  

לפעילות זו תרומה עמוקה לבנייה של חברת חניכים מעורבת ויוזמת, ולפיתוח מסוגלות, כישורי הבעה, קשר לזולת ותחושת קהילתיות אצל החניכים.

אנו רואים בעשייה חברתית זו הכנה מעולה לשירות הצבאי ולעולם העבודה העתידי.

bottom of page