top of page
לוגו במע.png
אהבת הארץ.png

כחלק מתהליך י"ב החלטנו לגבש את יחסנו לארץ ולאהבתנו כלפיה. דיברנו על היכולת לאהוב את הארץ מתוך מאבק על דמותה. קראנו שירים של יהודה עמיחי וביאליק ומתוכם כתבנו 'שירה מדוברת', בה הבענו את דעתנו על החברה הישראלית היום. הדגש היה לכתוב ולהגיד מתוך אהבה ושייכות. 'לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה'.

תהליך הכתיבה היה מאתגר מאוד, עבדנו רבות גם על ההגשה והצגה בפני קהל, מוזמנים לצפות.

יונה.png
אווה.png
מור.png
שירה.png
בת.png
מאיה קובץ.png
עומר קסוטו.png
אופק.png
לירז גטו.png
עופר גוביינא.png
נוי אזרן.png
מרק.png
רום.png
עונם ולדר.png
לירז באזוב.png
פלא.png
רודיון.png
עתליה.png
bottom of page