top of page
לוגו במע.png

הפרויקט הראשון של קבוצת נשר. זהו פרויקט היכרות בנושא זהות אישית ושייכות חברתית, שבמרכזו דנו בשאלות "מי אני? מי אנחנו?".

התוצר הסופי - כיסא אישי מעוצב בצירוף מקרא. הפרויקט נועד להביא לתהליכי היכרות עמוקים בין חברי וחברות הקבוצה, גיבוש והתנסות ראשונה בלמידה מבוססת פרויקטים.

אז מה בעצם למדנו?

למדנו שהאדם הוא יצור חברתי המשתייך למעגלי זהות שונים עליהם הוא משפיע ומהם הוא מושפע.

עברנו תהליכי היכרות ראשונית ועמוקה, חווינו את הקבוצה כמרחב ושאלנו את עצמנו מה זה אומר להיות חבר קבוצה. שוחחנו על שותפות ועל למידה שיתופית.

במהלך השיחות והשיעורים שאלנו אחד את השני שאלות היכרות ראשוניות ועמוקות. את התשובות תרגמנו ממילים לסמלים והסברנו את בחירותינו. את הסמלים הפכנו לציור שציירנו על הכיסאות שלנו והפכנו אותם מכיסאות בית ספר אנונימיים ומשעממים לכיסאות אישיים, מעוצבים ויפים. את הסמלים וההסברים הצבנו במקרא שליווה את היצירה.

לחצו על תמונה כדי לקרוא את ההסבר עליה

והנה אנחנו עובדים על הפרוייקט

bottom of page