חקרנו ביחד ולחוד את עולמנו הפנימי על ידי ייצוגים של יצורי הנפש שלנו:
הכוחות המרפאים והבריאים שבנו המאפשרים התמודדות אל מול קשיים חיצוניים ופנימיים והשדונים: הדחפים, היצרים, הרגשות ודפוסי ההתנהגות והחשיבה שמעכבים ומכשילים אותנו.
לסיום בראנו עולם אגדי וקסום המאוכלס ביצורי הנפש הסמליים שלנו.

מוזמנות ללחוץ על התמונות, לראות את העולם שבראנו מקרוב יותר, ולקרוא את מה שכתבנו על עצמינו