top of page
לוגו במע.png
אתה פלא.png

בפרויקט קראנו את השיר "אתה פלא" מאת פבלו קאזאלס. בעקבותיו דיברנו על קשרים אנושיים מעמיקים ושטחיים, איך אנחנו מציגים את עצמנו בפני העולם, על הדברים החשובים באמת שיש ללמוד בבית הספר.

כל חניכ.ה כתב.ה על עצמה מספר קטעים בהשראת השיר והצטלמ.ה בתמונת דיוקן.

כך הכרנו את החברים לקבוצה בצורה מעמיקה, מה הם אוהבים, איך נכון לגשת אליהם , מהם הדברים החשובים להם ועוד.

מוזמנות ללחוץ על התמונות ולראות בפירוט מה החניכים כתבו על עצמם.

למטה תוכלו לשמוע את הביצועים לשיר בעברית, בתרגומה של חווה אלברשטיין

bottom of page