top of page
לוגו במע.png
הכרזת העצמאות בצעצועים.png

הפרויקט המסורתי של פתיחת שנה בלימודי האזרחות בשכבת י"ב.
למדנו על הכרזת העצמאות וחשבנו איך להנגיש אותה לקהל הרחב. המחשנו דרך צעצועים (בהשראת סרטוניו של אליה מ"כאן") את ההכרזה על שלושת חלקיה – זכותנו ההיסטורית על הארץ, הכרזת המדינה ומאפייניה של המדינה העתידית.

bottom of page