top of page
לוגו במע.png
הריבונות השלישית.png

למדנו על הריבונות השנייה, על היווצרותה ועל הגורמים שהביאו לחורבנה. לאורך התהליך שאלנו: איך נשמור על הריבונות השלישית שלנו בארץ ישראל מתוך הלמידה על אובדן הריבונות הראשונה והשנייה?
ניסינו לזהות מה מחזק היום את הריבונות שלנו ומה מחליש אותה. בהתאם לכך, בנינו והעברנו פעילות לכל הקבוצות בבמ"ע במטרה שנפעל ביחד לחזק את הריבונות.

כחלק מהתהליך החניכים והחניכות בנו את טקס יום הזיכרון לרצח רבין ז"ל ובשבילו כתבו והפיקו קטע על דמוקרטיה.

תמונות ממעגלי השיח:

bottom of page