top of page
לוגו במע.png
השיר שלי.png

מוזיקה היא מרכיב משמעותי בחיים של בני האדם ושל בני הנוער בפרט. לכל החניכים היו שירים באנגלית שהם אוהבים אבל לא תמיד מבינים, אז כל אחד בחר שיר שהוא אוהב והתחלנו תהליך חקר. תהליך הפרוייקט כלל חקר של מה עומד מאחורי מילות השיר, תרגום מאנגלית לעברית ובסופו של דבר כתיבת פסקה על היחס האישי שלי לשיר ועיצוב של הפוסטר. בפוסטרים תוכלו לסרוק את הברקוד ולשמוע את השיר ובמקביל לקרוא את מה שהחניכים כתבו.

bottom of page