top of page
לוגו במע.png

בפרוייקט בחרנו לחקור את השפעות הקורונה על חיינו בשלושה תחומים: זיקנה, חקלאות וכלכלה. הקבוצה התחלקה לשלוש קבוציות, וכל קבוצית חקרה את ההשפעה של הקורונה על התחום שהיא קיבלה. כתוצר ביניים כל קבוצית הציגה פרויקט קבוצתי כאופן התמודדות עם המציאות שהקורונה יצרה. בחרנו לקיים יום התנדבות בחקלאות כדי לעזור לחקלאים שנפגעו ממשבר הקורונה. נקיים את יום ההתנדבות אחרי הסגר.

תחום הכלכלה

תחום החקלאות

תחום הזקנה

תמונות מתהליך העבודה

bottom of page