top of page
לוגו במע.png
התגוננות מפני כוחות האופל.png

מומלץ לצפות בדף זה בתצוגת מחשב ולא בטלפון סלולרי

 

במהלך תהליך הלמידה ניסינו לענות על שאלת המחקר - "כיצד נתגונן מפני חברה רצחנית?" בדגש על שהתרחש בגרמניה בין שתי מלחמות העולם. לשם כך למדנו מה היא דמוקרטיה, מאפייניה, עקרונותיה והזכויות והחובות שיש לאזרחים בה. הכרנו את הפעולות שעשו הנאצים בתחומי התעמולה, החקיקה והטרור על מנת לפרק את הדמוקרטיה ולהשפיע בצורה מכרעת על עמדתם הנפשית של אזרחי גרמניה לעבר הפיכתם לשותפים ברצח העם הגדול בהיסטוריה.
למדנו על ההיבטים החברתיים והאישיותיים שמניעים בני אדם לבחור בחירות שונות: מגזרים, מעמדות, אינטרסים ואידיאולוגיות. כל קבוצת חניכים קיבלה מספר דמויות מגרמניה של אותה תקופה ובחנה איך האירועים הגדולים שהתחוללו השפיעו על קבוצות שונות בחברה הגרמנית.

bottom of page