top of page
לוגו במע.png

כששכבת י' נכנסה לבידוד למדנו בזום על צלם שהחליט לתעד את חייו בסגר הראשון. אחרי הלמידה החלטנו שכל אחד יכין לעצמו יומן בידוד. כל חניך צילם תמונה אחת כל יום המייצגת את נקודת מבטו על החיים בבידוד. בסופו של דבר יצא לנו יומן קורונה משותף.

bottom of page