top of page
לוגו במע.png

במהלך המחצית הראשונה למדנו על אילוף מנקודת המבט של המאלף:

מהו מאלף?

איזה גישות שונות יש באילוף?

איזה סוגים שונים של מאלפים ישנם? 

איך נראית עבודת המאלף בפועל?

 

הפרויקט שלנו משקף את התהליך הזה: בחרנו אלו מאלפים אנחנו שואפים להיות, ויצרנו פרופיל שיווקי שמשקף את התהליך שעברנו.

bottom of page