פתחנו את השנה בפרוייקט בו הסתכלנו פנימה- איך אנחנו רואים אחרים? איך אחרים רואים אותי? איך אנחנו מעוניינים להסתכל על האחר ואיך נרצה שיראו אותנו. כל אחד יצר שתי מסכות- מסכה אחת של איך רואים אותי ומסכה של מי אני באמת, איך אני רוצה שיראו אותי