top of page
לוגו במע.png

יצרנו במחצית זו שלושה פרוייקטים, במסגרת לימוד שני נושאים:


הפרוייקט הראשון - חברה במשבר - על החברה הישראלית סביב משבר הקורונה. כל אחד בחר נושא שמפריע לו ויצר תמונה שמביעה את המשבר בתחום: עלייית האלימות במשפחה, עולם התרבות הפגוע, האמנים שנפגעו, הבדידות של הזקנים ועוד.

הפרוייקט השני בנושא פורטרטים. כל אחד היה צריך ליצור דיוקן עצמי- לחשוב איך הוא רוצה להציג את עצמו, מה בדיוק יכנס לפריים , איזו הבעת פנים הוא רוצה, מה הלבוש וכו׳.

כל אחד כיוון לעצמו את המצלמה על חצובה וצילם את עצמו.

הפרוייקט השלישי הוא תוצר שמחבר בין שני הנושאים שלמדנו - יצרנו פורטרטים של בעלי עסקים שנפגעו בתקופת הקורונה. ערכנו ראיונות עם בעלי עסקים וחנויות במדרחוב בכרמיאל ואחרי הראיון כל אחד צילם את בעל העסק באופן שהיה נראה לו הכי נכון, בעקבות הראיון איתו.

תמונות רחוב שצילמנו במסגרת ההכנה לפרוייקט

bottom of page