top of page
לוגו במע.png
קנבסים-מרד.png

פרוייקט מסורתי של שכבת י"ב. בכל שנה נבחר נושא אחר בו החניכים.ות עוברים תהליך למידה והתבוננות עצמית. השנה נבחר הנושא "מרד", הנקשר גם לפרוייקט "מכתב למורד" שעשו החניכים.ות בתחום הדעת אדם וחברה. כל חניכה כתבה על עצמה שיר הקשור למושג המרד בחייה. לאחר מכן פיתחה דימויים ויזואליים למסרים שכתבה ולבסוף ציירה בעצמה את הציור (ללא סיוע מקרן בכלל!).

bottom of page